sobota 4. prosince 2010

Certifikáty

V roce 2005 jsme se odhodlali k důležitému kroku: nechali jsme hračky odzkoušet ve Zkušebním ústavu, aby mohly být prodávány jako hračky vhodné pro děti do 3 let. Do zkušebny jsme poslali kolekci Šapiťáků, hračky s kousacími kroužky a chrastítky, a polštářky. Certifikát vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, odštěpný závod ZÚLP v Českých Budějovicích. Tyto hračky pak také získaly ocenění Správná hračka.


Naše hračky tak splňují podmínky ČSN EN 71, č.1-3 a Vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č.84/2001 Sb.

Co se na hračce ve zkušebnách zkouší?
Hořlavost hraček, mechanické a fyzikální vlastnosti, zdravotní nezávadnost, zkouška odolnosti materiálu vůči působení potu a slin, stanovení podílu textilních vláken ve směsích, pevnost a tažnost tkanin a pletenin, pevnost v dalším trhání, pružnost materiálu, obsah migrujících prvků, uvolňování formaldehydu, ftalátu, chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné, způsob balení (přítomnost folií) aj. U mechanických vlastností to je např.: - obsah malých částí a možnost jejich odtržení, hrany a hroty na hračce, obsah fólií, velikost hračky, šňůry na hračce, pevnost švů...
Zkušebny vydávají po zdařilém ozkoušení tzv. Prohlášení o shodě. Toto prohlášení by měl mít v podstatě každý výrobce, který uvádí na trh hračku. Hračka, která úspěšně prošla zkušebnou, je také označena CE, proto nakupujete-li hračky s tímto označením, můžete spát klidně, protože české normy jsou jedny z nejpřísnějších v EU. Někteří čínští výrobci tento symbol zneužívají a pak jej vysvětlují jako označení "China export" a hračky jsou samozřejmě bez testů.

Tyto testy se musí po třech letech vždy opakovat.

Tři z našich herních kolekcí se staly nositely ocenění Správná hračka - vybráno odborníky.
Kromě certifikátu o zdravotní nezávadnosti a ocenění Správné hračky jsme se v roce 2011 stali držiteli certifikátu Regionální produkt Jizerské hory. Tyto regionální značky jsou po celé naší republice a mají za cíl propagaci produktů
místních malovýrobců. Mnoha z kritérií je výroba v místě regionu, výrobní materiál z místních zdrojů nebo také šetrnost k životnímu prostředí a možnosti recyklace.

Žádné komentáře:

Okomentovat